Trivselregler WHEELS

GO SAFE & GO LOCO 

 • Vi hjälps åt att trivas och hålla anläggningen i ett bra skick! 
 • Alla deltagare upp till 15 år måste bära hjälm och använda lämplig utrustning. Hjälm rekommenderas för alla åkare. Knä- armbågs- och armledsskydd är att föredra.
 • Barn under 10 år måste alltid vara under en vuxens uppsyn.
 • Åkning i parken sker på egen risk. Åkare visar hänsyn till varandra genom att hålla ett säkert avstånd och lämna företräde till åkare före.
 • Det är tillåtet att åka cykel, skateboard, kickbike, mountainbike, BMX och inlines i parken. Inga motordrivna fordon är tillåtna.
 • Icke-åkande besökare och vilande åkare ska alltid uppehålla sig utanför åkytorna, inte vistas på eller för nära ramper och hålla avstånd till de som åker.
 • Mat och dryck (glas eller glasflaskor) är ej tillåtet på området. 
 • Varken taggning, graffiti, klistermärken, målning eller nedskräpning är tillåtet i parken. 
 • Totalförbud mot svordomar, kränkande beteende, hot och mobbing mot andra deltagare, personal eller besökare. Här är vi snälla mot varandra.
 • Ingen åkning är tillåten utanför parkområdet - gå med din utrustning in till parken. 
 • All förstörelse och skadegörelse polisanmäls.
 • Besökare måste alltid följa instruktioner från Mono Locos personal.
 • Om du upptäcker skador på utrustning ber vi dig meddela personalen omedelbart. Detsamma gäller om besökare råkar ut för skada eller är med om en olycka.    
 • Du ansvarar alltid för säkerhet av din egen utrustning i och utanför parken. Vi ansvarar inte för skador på cyklar, kickbike, skateboard och annan medhavd utrustning.
 • Håll fullt fokus på din aktivitet - undvik mobilen eller kameran medan du åker.
 • Parken är ett rök-, drog- och alkoholfritt område. 

KOM IHÅG...
Håll uppsikt innan du åker...
Åk efter din förmåga...
Ha kul och kör hårt...

 

Välkommen till WHEELS på Mono Loco!