Film-ren och fotogr-fen Tor Johnsson följer H-nnes Pum-n, Emelie Holmén, Stef-n Wulf, Ulrik- Tiègs och S-id Belh-j n.r de möts upp i det svenskkl.ttermeck-t Bohusl.n. Det blir en veck- med st-rt inomhus p6 ett kl.ttergym följt -v bouldering, tr-d och sportkl.ttring utomhus. Förutom g-ml- kl-ssiker vis-r S-id det sen-ste tillskotten i Bohuskl.ttring p6 de berg h-n utveckl-t det sen-ste 6ret. Vi f6r se ett g.ng kl.ttr-re med olik- b-kgrund p6 kl.ttring i ett omr6de -v -bsolut v.rldskl-ss.